Projekt Vzdělávání pedagogů SOŠ OK

Projekt Vzdělávání pedagogů středních odborných škol Olomouckého kraje v nových trendech vyučovaných oborů, CZ.1.07/3.2.05/04.0087, reaguje na opakující se požadavky zaměstnavatelů v Olomouckém kraji na zvýšení kvality odborné způsobilosti absolventů dalšího odborného vzdělávání na SOŠ zejména v oborech strojírenství, elektro a telekomunikační technika, optika a stavebnictví. Projekt je zaměřen na rozšíření kvalifikace pedagogů SOŠ pro oblast dalšího vzdělávání dospělých a to v oblasti využití multimediálních interaktivních pomůcek, programů a v nových technických trendech v oborech strojírenství, elektrotechnika a telekomunikační technika. Projekt je spolufinancován z ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

Výsledky projektu:

Prezentace ke stažení ZDE.

Základní informace o projektu:

Název projektu

Vzdělávání pedagogů středních odborných škol Olomouckého kraje v nových trendech vyučovaných oborů

Registrační číslo projektu

CZ.1.07/3.2.05/04.0087

Příjemce projektu

OLOMOUC TRAINING CENTRE, s.r.o.

Partner projektu

Okresní hospodářská komora Olomouc

Zapojené školy

 • Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49
 • Střední škola polytechnická, Olomouc Rooseveltova 79
 • Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4
 • Střední škola technická Přerov, Kouřílkova 8

Financování projektu

Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky

Operační program

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa

7.3 Další vzdělávání

Oblast podpory

7.3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Doba realizace projektu

1. 8.2013 – 30. 6. 2015

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu odborné způsobilosti absolventů dalšího vzdělávání v technických oborech na středních odborných školách v souladu s požadavky zaměstnavatelů v kraji.

Nástroje k dosažení tohoto klíčového cíle jsou následující:

Realizace odborného vzdělávacího programu pro pedagogy v oblasti nových technických a technologických trendů ve strojírenské výrobě/ elektrotechnice a telekomunikační technice/ optice a optoelektronice/ stavebnictví 

Realizace vzdělávacího programu pro pedagogy v oblasti využití multimediálních pomůcek a programů

Inovace vybraných vzdělávacích modulů v souladu s novými technickými a technologickými trendy v oboru strojírenství/ elektrotechniky a telekomunikační techniky/ optiky/stavebnictví, včetně přípravy moderních multimediálních forem výuky těchto modulů

Pilotní ověření inovovaných vzdělávacích modulů na cílové skupině účastníků dalšího vzdělávání na naší škole a jejich následné zavedení do procesu dalšího vzdělávání

Během projektu získají pedagogové poznatky a zkušenosti o nejvyšším stavu techniky v rámci exkurzí, na míru připravených školení, zapojení se do firemních projektů a mentoringu za strany odborníků ze špičkových firem a odborných vysokoškolských pracovišť a ústavů a tyto pak využijí pro inovace vybraných vzdělávacích modulů. Inovované vzdělávací moduly, které budou více odpovídat požadavkům praxe, tak výrazným způsobem pomohou zlepšit kvalitu vzdělávání a ve výsledku pak i kvalitu absolventů dalšího vzdělávání a jejich uplatnitelnost na trhu práce.

Projekt vznikl proto, aby pomohl řešit přetrvávající disproporci v požadavcích zaměstnavatelů na kvalitu absolventů dalšího vzdělávání na středních odborných školách v Olomouckém kraji. Zaměstnavatelé se dnes ještě často staví kriticky k úrovni získaných teoretických znalostí a praktických dovedností absolventů dalšího vzdělávání na SOŠ z řad jejich vlastních zaměstnanců nebo uchazečů o zaměstnání v technických profesích. Výstupem projektu proto bude také nastavení funkční „Partnerské sítě pro zvyšování kvality technického odborného školství“, složené ze vzdělavatelů a zaměstnavatelů v Olomouckém kraji, která bude fungovat po ukončení projektu.

ZAPOJENÉ ŠKOLY:

 

Partneři

 • TOSA Marketing
 • Advokátní kancelář Mgr. Jiří Zrník
 • Olomouc.cz
 • Rency
 • Rozhodčí soud
 • KD Transport
 • Český rozhlas Olomouc
 • Flora Olomouc