Základní služby

Aktivity OHK Olomouc:

 • poradenské a konzultační služby, informační servis
 • zvyšování konkurenceschopnosti českého podnikatele
 • šíření informací o podnikatelské činnosti, dozor nad odborností podnikatelské činnosti
 • rozvoj styků s obdobnými organizacemi v zahraničí
 • výkon vlastní hospodářské činnosti
 • Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, který působí jako nezávislý orgán pro rozhodování majetkových  sporů nezávislými rozhodci (zákon č. 216/1994 Sb.) s možností využití sudiště Olomouc.
 • spolupráce s bankovními domy (zprostředkování úvěru,  ČMZRB, ČEB, EGAP)
 • poradenská činnost ve věci zákona č. 22/1997 Sb. a souvisejících vládních nařízení
 • pojištění podnikatelských subjektů, pojištění zásob, staveb, zodpovědnosti

Činnosti OHK Olomouc:

 • ověřování certifikátů o původu zboží, vystavování ATA karnetů pro dočasný vývoz zboží
 • kontaktní místo veřejné správy CzechPOINT pro získání výpisů z veřejných rejstříků, katastru nemovitostí, registru řidičů a seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • ověřování pravosti listin a podpisů a autorizovanou konverzi dokumentů pro účely korespondence prostřednictvím datových schránek
 • právní poradenská činnost, vzdělávací aktivity, zvyšování informační gramotnosti
 • poskytování informací pro podnikatele o firmách
 • ekonomická analýza, provádění školení odborných pracovníků
 • zprostředkovatelské služby, pořádání seminářů, setkávání s podnikateli a národohospodáři
 • odborné vzdělávání dle zák. č. 301/1992 Sb. §4, písm. c)
 • spolupráce s pojišťovacími ústavy, podnikatelské mise do zahraničí a další aktivity
 • činnost Regionálního informačního místa pro podnikatele a projektu BusinessPOINT
 • Rating MSP
 • CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU v Bruselu

 

Partneři

 • TOSA Marketing
 • Advokátní kancelář Mgr. Jiří Zrník
 • Olomouc.cz
 • Rency
 • Rozhodčí soud
 • KD Transport
 • Český rozhlas Olomouc
 • Flora Olomouc