Základní dokumenty

Základní dokumenty Okresní hospodářské komory Olomouc: 

§ Statut

§ Volební řád 

§ Jednací řád 

§ Příspěvkový řád

 

Právní jednání  OHK Olomouc („Komora“) podléhá následujícím omezením:

 1. Reklamní sdělení Komory slouží pouze pro informační účely a nejsou návrhem na uzavření smlouvy.
 2. Komora si vyhrazuje právo smlouvu neuzavřít, a to v kterékoli fázi jednání, zejména pokud nebudou získána potřebná interní schválení v rámci Komory.
 3. Pokud Komora nestanovila nebo nebylo ujednáno jinak, Komora právně jedná jen v písemné formě a jednání v jiné formě Komoru nezavazuje.
 4. Komora vylučuje přijetí návrhu na uzavření smlouvy s jakýmkoli dodatkem či odchylkou, a odpověď na nabídku s dodatkem či odchylkou se tedy nepovažuje za přijetí nabídky.

Partneři

 • TOSA Marketing
 • Advokátní kancelář Mgr. Jiří Zrník
 • Olomouc.cz
 • Rency
 • Rozhodčí soud
 • KD Transport
 • Český rozhlas Olomouc
 • Flora Olomouc