Realizované projekty

 • Realizace programu PHARE – účast MSP na výstavách - 1997
 • Spolupráce na projektech v rámci programu Leonardo da Vinci:
 • „Training English“ č.: CZ/98/182512/PI/III.1.a/FPI – projekt Olomouc Training Centre s.r.o.
 • „Zlepšení podnikání“ – projekt Olomouc Training Centre s.r.o.
 • Zajišťovala činnost výkonné agentury sektorového operačního programu Průmysl pro Olomoucký kraj – realizace veřejné zakázky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v období 2001 - 2003
 • Rozvojová partnerství v I. kole Iniciativy Společenství EQUAL v roce 2002:
 • E/01/1/032, Opatření 5.2, Projekt „Regionální centrum vzdělávání dospělých“
 • E/01/1/055, Opatření 5.3, Projekt „Flexibilní pracoviště“
 • E/01/1/048, Opatření 1.2, Projekt „Malá řemesla - cesta k osamostatnění“
 • Rozvojová partnerství v II. kole Iniciativy Společenství EQUAL:
 • Opatření 3.1, Projekt „Regionální strategie celoživotního vzdělávání osob znevýhodněných na trhu práce v Olomouckém kraji pro zvyšování zaměstnanosti“ – projekt Olomouc Training Centre s.r.o., 2004 - 2008
 • PLATO MORAVIA – pilotní, mezinárodní, multiprofesní, vzdělávací projekt pro úspěšné manažery malých a středních firem realizovaný ve spolupráci s Vlámskou vládou (viz. příloha), realizován 2002 - 2003.
 • Projekt PLATO II, III a IV, realizovány v letech 2003 - 2004
 • Projekt „Regionální šetření problematiky absorpce absolventů na trhu práce Olomouckého kraje“ – Operační program Rozvoje lidských zdrojů – realizován v roce 2004
 • Projekt „Analýza a monitoring rovných příležitostí na trhu práce Olomouckého a Zlínského kraje“ - Operační program Rozvoje lidských zdrojů, 2005 - 2007
 • Projekt „Znalostmi k prosperitě – Olomoucký kraj“ – Operační program Rozvoje lidských zdrojů, 2005 - 2006
 • Projekt CZ.04.1.03/3.3.12.2/0052 - Vytvoření kapacit dalšího profesního vzdělávání v oboru (TZB) v Olomouckém kraji

 

Partneři

 • TOSA Marketing
 • Advokátní kancelář Mgr. Jiří Zrník
 • Olomouc.cz
 • Rency
 • Rozhodčí soud
 • KD Transport
 • Český rozhlas Olomouc
 • Flora Olomouc