Podpora konkurenceschopnosti členských firem

Podpora konkurenceschopnosti členských firem OHK Olomouc zvýšením adaptability jejich zaměstnanců č.: OPLZZ/1.1/52/1/00054

Okresní hospodářská komora Olomouc získala z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost projekt „Podpora konkurenceschopnosti členských firem OHK Olomouc zvýšením adaptability jejich zaměstnanců“ č.: OPLZZ/1.1/52/1/00054.

Cílovou skupinu projektu tvoří 238 zaměstnanců ze 7 členských firem - rozdělených do 4 skupin - TH pracovníci (70 osob), Top a střední management (36 osob), Obchodníci a nákupčí (36 osob), Pracovníci výroby (96 osob). Pro účastníky je připraven ucelený vzdělávací plán sestavený na míru jejich potřebám především v oblastech komunikačních, manažerských, obchodních, lean a IT dovedností a znalostí. Projekt je zaměřen na obecné vzdělávání a jeho součástí jsou i školení z oblasti rovných příležitostí (RP) a udržitelného rozvoje (envi). Cílem vzdělávacích aktivit je zvýšení kvalifikace zaměstnanců a jejich adaptability na změny ve firmách a na trhu. Zapojením jednotlivců a pracovních týmů vzroste osobní potenciál účastníků, zvýší se jejich pracovní výkonnost, a tím dojde ke zkvalitnění nabízených služeb. Dojde tak i k podpoře zpracovatelského průmyslu (konkrétně odvětví D) v olomouckém regionu. Cíle budou naplněny prostřednictvím jednotlivých vzdělávacích aktivit, které budou pro členy OHK Olomouc organizovány formou uzavřených firemních seminářů s moderní výukou - interaktivita, modelové situace, důraz na praktickou využitelnost apod. Přínosné pro firmy je shodné odvětví - zpracovatelský průmysl, což dává členům dobrou příležitost k předání zkušeností z praxe a navázání nových vazeb pro případnou spolupráci. Za realizaci projektu a jednotlivých aktivit vzdělávacího plánu bude zodpovědný realizační tým OHK Olomouc. Školení bude zajišťovat externí dodavatel vzdělávacích aktivit zvolený ve výběrovém řízení.

Projektový tým:

Zapojené podniky:

 • HOPAX, s.r.o.
 • M.L.S. Holice, spol. s r.o.
 • Exerion Precision Technology Olomouc, s.r.o.
 • Olma, a.s.
 • TOS Olomouc, s.r.o.
 • ZLKL, s.r.o.
 • M.K.R. PLUS /M.K.R.+/, spol. s r.o.

Od roku 2012:

 • MEOPTA - OPTIKA s.r.o.
 • ELZACO s.r.o.
 • STOMIX CZ s.r.o.

Od roku 2013

 • Pars Nova a.s. 
 • peform Holding Česko s.r.o. 
 • pewag s.r.o. 
 • Řetezárna Česká Třebová s.r.o.
 • Obchodní společnost KREDIT, spol. s.r.o. 
 • PAPCEL a.s.

Kontakt:

Okresní hospodářská komora Olomouc 

Opletalova 1, 772 00 Olomouc

tel.: 585 225 231      

email: vzdelavani@hkol.cz 

 

Zhodnocení výstupů a výsledků projektu:

Sledovanými ukazateli projektu jsou monitorovací indikátory a ty byly naplněny následovně:

 • 07.41.00 Počet podpořených osob – celkem plánované hodnoty na základě rozhodnutí  238,00
 • 07.41.00 Počet podpořených osob – celkem dosažená hodnota indikátoru 672,00
 • 07.41.00 Počet podpořených osob – celkem procento plnění 282,35 %
 • 07.45.00 Počet podpořených organizací - plánované hodnoty na základě rozhodnutí  1,00
 • 07.45.00 Počet podpořených organizací - dosažená hodnota indikátoru 1,00
 • 07.45.00 Počet podpořených organizací - celkem procento plnění 100,00 %
 • 07.46.13 Počet úspěšných absolventů kurzů – celkem plánované hodnoty na základě rozhodnutí 1632,00
 • 07.46.13 Počet úspěšných absolventů kurzů – celkem dosažená hodnota indikátoru  1685,00
 • 07.46.13 Počet úspěšných absolventů kurzů – celkem procento plnění 103,25 %
 • 07.57.00  Počet nově vytvořených/inovovaných produktů - plánované hodnoty na základě rozhodnutí 28,00
 • 07.57.00  Počet nově vytvořených/inovovaných produktů - dosažená hodnota indikátoru 28,00
 • 07.57.00  Počet nově vytvořených/inovovaných produktů - celkem procento plnění 100,00 %

Celková dotace:  10.603.021,- Kč jež se vyčerpá na cca 91 %.

 

 

Aktuality:

Prosinec 2013

Byly realizovaný kurzy ve společnostech cílové skupiny:

Lean management - ve dnech 18. a 19.12.2013 proškoleno 11 zaměstnanců firmy Pars nova a.s.

Komunikace v obtížní situaci – ve dnech 5. a 6.12.2013 proškoleno 12 účastníků společnosti Pars nova a.s.

Vyjednávání a argumentace – dne 13. a 14.12.2013 se proškolilo 10 účastníků firmy Obchodní společnost KREDIT, spol. s r.o.

Vyjednávání a argumentace – ve dnech 28.11 a 12.12.2013 proškoleno 15 účastníků společnosti ELECTROPOLI-GALVIA, s.r.o.

Prezentační dovednosti - ve dnech 4. a 5.12.2013 proškoleno celkem 10 zaměstnanců, z toho 1 zaměstnanec firmy peform Holding Česko s.r.o., 1 zaměstnanec firmy Řetězárna Česká Třebová s.r.o. a 8 zaměstnanců společnosti pewag s.r.o.

Asertivní jednání – ve dnech 16. a 17.12.2013 proškoleno celkem 10 zaměstnanců, z toho 7 zaměstnanců firmy peform Holding Česko s.r.o., 1 zaměstnanec firmy Řetězárna Česká Třebová s.r.o. a 2 zaměstnanci společnosti pewag s.r.o.

Motivace zaměstnanců, RP - dne 2.12.2013 se zúčastnilo 13 zaměstnanců ELECTROPOLI-GALVIA, s.r.o.

Právní povědomí, ENVI - dne 3.12.2013 se zúčastnilo 13 zaměstnanců ELECTROPOLI-GALVIA, s.r.o.

Základy obchodního práva – dne 12.11. a 20.12.2013 se proškolilo 11 účastníků firmy ELECTROPOLI-GALVIA, s.r.o.

Moderní metody v optimalizaci výroby - dne 9.12.2013 se proškolilo 12 účastníků firmy Pars nova a.s.

Moderní metody v optimalizaci výroby - dne 17.12.2013 se proškolilo 19 účastníků firmy ELECTROPOLI-GALVIA, s.r.o.

Moderní metody v optimalizaci výroby - dne 13.12.2013 se proškolilo 15 účastníků firmy ELECTROPOLI-GALVIA, s.r.o.

Základy štíhlé výroby v denní praxi – ve dnech 9. a 10.12.2013 proškoleno celkem 13 zaměstnanců, z toho 4 zaměstnanci firmy peform Holding Česko s.r.o., 2 zaměstnanci firmy Řetězárna Česká Třebová s.r.o. a 7 zaměstnanců společnosti pewag s.r.o.

Nástroje zvyšování efektivity - dne 12. a 13.12.2013 se proškolilo 12 účastníků firmy Pars nova a.s.

Realizační tým se sešel k pravidelné poradě a proběhl hodnotící meeting se zástupci dodavatele vzdělávacích služeb.   

 

Listopad 2013

Byly realizovaný kurzy ve společnostech cílové skupiny:

Lean management - ve dnech 7. a 12.11.2013 proškoleno 15 zaměstnanců firmy ELECTROPOLI-GALVIA, s.r.o.

Lean management - ve dnech 18. a 19.11.2013 proškoleno celkem 10 zaměstnanců, z toho 3 zaměstnanci firmy peform Holding Česko s.r.o., 2 zaměstnanci firmy Řetězárna Česká Třebová s.r.o. a 5 zaměstnanců společnosti pewag s.r.o.

Komunikace v obtížní situaci – ve dnech 11. a 26.11.2013 proškoleno 13 účastníků společnosti ELECTROPOLI-GALVIA, s.r.o.

Vyjednávání a argumentace – ve dnech 11. a 12.11.2013 proškoleno celkem 10 zaměstnanců, z toho 3 zaměstnanci firmy peform Holding Česko s.r.o., 3 zaměstnanci firmy Řetězárna Česká Třebová s.r.o. a 4 zaměstnanci společnosti pewag s.r.o.

Prezentační dovednosti - ve dnech 7. a 8.11.2013 se zúčastnilo 12 zaměstnanců společnosti Pars nova a.s.

Týmová spolupráce – ve dnech 25. a 26.11.2013 proškoleno celkem 10 zaměstnanců, z toho 4 zaměstnanci firmy peform Holding Česko s.r.o., 3 zaměstnanci firmy Řetězárna Česká Třebová s.r.o. a 3 zaměstnanci společnosti pewag s.r.o.

Asertivní jednání – dne 1. a 2.11.2013 se proškolilo 12 účastníků společnosti Obchodní společnost KREDIT, spol. s r.o.

Efektivní podávání zpětné vazby - dne 6.11.2013 se zúčastnilo 10 zaměstnanců Pars nova a.s.

Leadership – dne 10.10. a 5.11.2013 se zúčastnilo 13 zaměstnanců firmy ELECTROPOLI-GALVIA, s.r.o.

Koučování – technika vedení - dne 8.10. a 4.11.2013 se zúčastnilo 13 zaměstnanců ELECTROPOLI-GALVIA, s.r.o.

 Projektové řízení - dne 21. a 22.11.2013 se zúčastnilo 11 zaměstnanců Pars nova a.s.

Moderní metody v optimalizaci výroby - dne 25.11.2013 se proškolilo 12 účastníků firmy Pars nova a.s.

Základy štíhlé výroby v denní praxi - dne 4. a 5.11.2013 se proškolilo 12 účastníků firmy Pars nova a.s.

Nástroje zvyšování efektivity - dne 29. a 30.11.2013 se proškolilo 12 účastníků firmy Obchodní společnost KREDIT, spol. s r.o.

Nástroje zvyšování efektivity - dne 15. a 16.11.2013 se proškolilo 11 účastníků firmy Elzaco s.r.o.

MS Word – pro pokročilé 19. a 20.11.2013 proškoleno 10 účastníků společnosti Pars nova a.s.

MS Word – pro pokročilé 27. a 28.11.2013 proškoleno 10 účastníků společnosti Pars nova a.s.

Realizační tým se sešel k pravidelné poradě.

 

Říjen 2013

Byly realizovaný kurzy ve společnostech cílové skupiny:

Lean management - ve dnech 22. a 23.10.2013 proškoleno celkem 10 zaměstnanců, z toho 5 zaměstnanců firmy peform Holding Česko s.r.o., 3 zaměstnanci firmy Řetězárna Česká Třebová s.r.o. a 2 zaměstnanci společnosti pewag s.r.o.

Týmová spolupráce – ve dnech 17. a 18.10.2013 proškoleno 10 zaměstnanců firmy Pars nova a.s.

Kreativní metody myšlení - dne 11.10.2013 se zúčastnilo 12 zaměstnanců ELECTROPOLI-GALVIA, s.r.o.

Telefonická obchodní komunikace - dne 24.10.2013 se proškolilo celkem 11 zaměstnanců ELECTROPOLI-GALVIA, s.r.o.

Příprava a vedení obchodního jednání - ve dnech 29. a 30.10.2013 se zúčastnilo celkem 12 zaměstnanců Pars nova a.s.

Základy štíhlé výroby v denní praxi - dne 10. a 11.10.2013 se proškolilo 12 účastníků firmy Pars nova a.s.

Nástroje zvyšování efektivity - dne 9. a 10.10.2013 se proškolilo celkem 10 účastníků, z toho 6 zaměstnanců firmy peform Holding Česko s.r.o., 3 zaměstnanci firmy Řetězárna Česká Třebová s.r.o. a 1 zaměstnanec společnosti pewag s.r.o.

MS Excel – pro mírně pokročilé 15. a 16.10.2013 proškoleno 10 účastníků společnosti Pars nova a.s.

MS Word – pro mírně pokročilé 22. a 23.10.2013 proškoleno 10 účastníků společnosti Pars nova a.s.

Byla schválena žádost o podstatnou změnu projektu týkající se úpravy intenzity podpory u zapojených členů a přistoupení nových firem (členů) do cílové skupiny projektu. Realizační tým se sešel k pravidelné poradě.

 

Září 2013

Byly realizovaný kurzy ve společnostech cílové skupiny:

MS Excel – pro mírně pokročilé 11. a 18.9.2013 proškoleno 9 účastníků společnosti PAPCEL, a.s.

Realizační tým se sešel k pravidelné poradě.

 

Srpen 2013

Byly realizovaný kurzy ve společnostech cílové skupiny:

MS Word – pro pokročilé 21. a 28.8.2013 proškoleno 9 účastníků společnosti PAPCEL, a.s.

MS Excel – pro mírně pokročilé 22. a 29.8.2013 proškoleno 12 účastníků společnosti PAPCEL, a.s.

Realizační tým se sešel k pravidelné poradě.

 

 Červenec 2013

Byly realizovaný kurzy ve společnostech cílové skupiny:

Lean management - ve dnech 17. a 24.7.2013 proškoleno 11 zaměstnanců firmy PAPCEL, a.s.

MS Excel – pro mírně pokročilé 18. a 25.7.2013 proškoleno 12 účastníků společnosti PAPCEL, a.s.

V tomto období byla podána jedna žádost o podstatnou změnu projektu a ta se týkala úpravy intenzity podpory u zapojených členů a přistoupení nových firem (členů) do cílové skupiny projektu. Realizační tým se sešel k pravidelné poradě.

 

Červen 2013

Prezentační dovednosti - ve dnech 10. a 11.6.2013 se zúčastnilo 14 zaměstnanců společnosti ELZACO spol. s r.o.

Obtížné obchodní situace – ve dnech 14. a 26.6.2013 se zúčastnilo 14 zaměstnanců společnosti PAPCEL, a.s.

Základy štíhlé výroby v denní praxi - dne 12. a 19.6.2013 se proškolilo 14 účastníků firmy PAPCEL, a.s.

Nástroje zvyšování efektivity - dne 10. a 11.6.2013 se proškolilo 12 účastníků firmy HOPAX s.r.o.   

Realizační tým se sešel k pravidelné poradě a proběhl hodnotící meeting se zástupci dodavatele vzdělávacích služeb.   

 

Květen 2013

Komunikace v obtížní situaci – ve dnech 13. a 14.5.2013 proškoleno 11 účastníků společnosti ELZACO spol. s r.o.

Efektivní podávání zpětné vazby - dne 27.5.2013 se zúčastnilo celkem 9 zaměstnanců, z toho z firmy M.K.R. PLUS /M.K.R. +/, spol. s r.o. 2 zaměstnanci a z firmy ZLKL, s.r.o. 7 zaměstnanců

Nástroje zvyšování efektivity - dne 13. a 14.5.2013 se proškolilo 12 účastníků společnosti HOPAX s.r.o.

Realizační tým se sešel k pravidelné poradě.

 

Duben 2013

Příprava a vedení obchodního jednání - ve dnech 2. a 3.4.2013 se zúčastnilo celkem 11 zaměstnanců, z toho z firmy M.K.R. PLUS /M.K.R. +/, spol. s r.o. 1 zaměstnanec, z firmy OLMA a.s. 6 zaměstnanců a z firmy TOS Olomouc s.r.o. 4 zaměstnanci

Moderní metody v optimalizaci výroby - dne 11.4.2013 se zúčastnilo 12 účastníků firmy HOPAX s.r.o.

Realizační tým se sešel k pravidelné poradě.

 

Březen 2013

Prezentační dovednosti - ve dnech 26. a 27.3.2013 se zúčastnilo 12 zaměstnanců společnosti Meopta - optika, s.r.o.

Time a stres management – dne 11. a 12.3.2013 se zúčastnilo 11 zaměstnanců ELZACO spol. s r.o. 

Telefonická obchodní komunikace - dne 8.3.2013 se proškolilo 13 zaměstnanců firmy HOPAX s.r.o.

Základy obchodního práva – dne 14. a 15.3.2013 se zúčastnilo celkem 14 zaměstnanců, z toho z firmy Exerion Precision Technology Olomouc s.r.o. 3 zaměstnanci, z firmy M.K.R. PLUS /M.K.R. +/, spol. s r.o. 1 zaměstnanec, z firmy OLMA a.s. 6 zaměstnanců a ze společnosti TOS Olomouc s.r.o. 4 zaměstnanci.

Realizační tým se sešel k pravidelné poradě.

 

Únor 2013

Komunikace v obtížní situaci – ve dnech 12. a 13.2.2013 proškoleno 12 účastníků společnosti Meopta - optika, s.r.o.

Vyjednávání a argumentace – ve dnech 26. a 27.2.2013 proškoleno 12 účastníků společnosti Meopta - optika, s.r.o.

Leadership – dne 11. a 12.2.2013 se zúčastnilo 11 zaměstnanců firmy ELZACO spol. s r.o.

Základy obchodního práva – dne 11. a 12.2.2013 se proškolilo 12 účastníků firmy HOPAX s.r.o.

Moderní metody v optimalizaci výroby - dne 11.2.2013 se zúčastnilo celkem 11 zaměstnanců, z toho z firmy Exerion Precision Technology Olomouc s.r.o. 4 zaměstnanci, z firmy OLMA a.s. 3 zaměstnanci a z firmy TOS Olomouc s.r.o. 4 zaměstnanci

Moderní metody v optimalizaci výroby - dne 19.2.2013 se zúčastnilo 11 účastníků firmy Meopta - optika, s.r.o.

Realizační tým se sešel k pravidelné poradě. 

 

Leden 2013

Týmová spolupráce – ve dnech 15. a 16.1.2013 proškoleno 12 zaměstnanců firmy Meopta - optika, s.r.o.

Asertivní jednání – dne 29. a 30.1.2013 se proškolilo 12 účastníků společnosti Meopta - optika, s.r.o.

Kreativní metody myšlení - dne 11.1.2013 se zúčastnilo 12 zaměstnanců ELZACO spol. s r.o.

Telefonická obchodní komunikace - dne 21.1.2013 se proškolilo celkem 11 zaměstnanců, z toho z firmy Exerion Precision Technology Olomouc s.r.o. 5 zaměstnanců, z firmy M.K.R. PLUS /M.K.R. +/, spol. s r.o. 1 zaměstnanec, z firmy TOS Olomouc s.r.o. 4 zaměstnanci a z firmy ZLKL, s.r.o. 1 zaměstnanec

Obtížné obchodní situace – ve dnech 14. a 15.1.2013 se zúčastnilo 12 zaměstnanců společnosti HOPAX s.r.o.

Realizační tým se sešel k pravidelné poradě.

 

Prosinec 2012

Byly realizovaný kurzy ve společnostech cílové skupiny:

Asertivní jednání

4. a 5.12.2012 se proškolilo 10 účastníků společnosti ELZACO spol. s r.o.

10. a 11.12.2012 se zúčastnilo 10 zaměstnanců firmy HOPAX s.r.o.

Obtížné obchodní situace

10. a 11.12.2012 se zúčastnilo celkem 12 zaměstnanců, z toho z firmy Exerion Precision Technology Olomouc s.r.o. 5 zaměstnanců, z firmy ZLKL, s.r.o. 1 zaměstnanec a z firmy OLMA a.s. 6 zaměstnanců

Zvládání námitek

13. a 14.12.2012 se zúčastnilo celkem 12 zaměstnanců  firmy STOMIX, spol. s r.o.

Realizační tým se sešel k pravidelné poradě. Proběhl čtvrtý hodnotící meeting za účasti zástupců dodavatele vzdělávacích aktivit a projektového týmu.

 

Listopad 2012

Byly realizovaný kurzy ve společnostech cílové skupiny:

Týmová spolupráce

5. a 6.11.2012 proškoleno 10 zaměstnanců firmy ELZACO spol. s r.o.

20. a 21.11.2012 proškoleno 10 zaměstnanců společnosti HOPAX s.r.o.

26. a 27.11.2012 proškoleno 11 účastníků společnosti Exerion Precision Technology Olomouc s.r.o.

Zvládání námitek

5. a 6.11.2012 se zúčastnilo celkem 13 zaměstnanců, z toho z firmy Exerion Precision Technology Olomouc s.r.o. 4 zaměstnanci, z firmy M.K.R. PLUS /M.K.R. +/, spol. s r.o. 2 zaměstnanci, z firmy OLMA a.s. 6 zaměstnanců a z firmy ZLKL, s.r.o. 1 zaměstnanec

Realizační tým se sešel k pravidelné poradě.

 

Říjen 2012

Byly realizovaný kurzy ve společnostech cílové skupiny:

Prezentační dovednosti

16. a 17.10.2012 proškoleno 10 účastníků společnosti HOPAX s.r.o.

25. a 26.10.2012 se zúčastnilo 11 zaměstnanců firmy Exerion Precision Technology Olomouc s.r.o.

Projektové řízení

2. a 3.10.2012 se zúčastnilo 12 zaměstnanců firmy ELZACO spol. s r.o.

Ekonomika pro neekonomy

15. a 16.10.2012 se zúčastnilo 11 účastníků společnosti Exerion Precision Technology Olomouc s.r.o. a  2 zaměstnanci z firmy M.K.R. PLUS /M.K.R. +/, spol. s r.o.

MS Excel – pro mírně pokročilé

8. a 15.10.2012 proškoleno 11 zaměstnanců firmy Meopta - optika, s.r.o.

MS Excel – pro pokročilé

9. a 16.10.2012 proškoleno 9 zaměstnanců firmy Meopta - optika, s.r.o.

10. a 17.10.2012 proškoleno 9 účastníků společnosti Meopta - optika, s.r.o.

11. a 18.10.2012 proškoleno 11 zaměstnanců firmy Meopta - optika, s.r.o.

12. a 19.10.2012 proškoleno 10 účastníků firmy Meopta - optika, s.r.o.

Realizační tým se sešel k pravidelné poradě.

V měsíci říjnu 2012 byla schválena MZ č. 4.

 

Září 2012

Byly realizovaný kurzy ve společnostech cílové skupiny:

Lean management

13. a 14.9.2012 proškoleno 10 zaměstnanců firmy Exerion Precision Technology Olomouc s.r.o.

Vyjednávání a argumentace

18. a 19.9.2012 se zúčastnilo 10 zaměstnanců firmy HOPAX s.r.o.

Motivace zaměstnanců, RP

dne 4.9.2012 se proškolilo 11 účastníků společnosti ELZACO spol. s r.o.

Kreativní metody myšlení

10.9.2012 se zúčastnilo 14 zaměstnanců z toho z firmy Exerion Precision Technology Olomouc s.r.o. 8 zaměstnanců, z firmy M.K.R. PLUS /M.K.R. +/, spol. s r.o. 2 zaměstnanci a z firmy TOS Olomouc s.r.o. 4 zaměstnanci

Projektové řízení

24. a 25.9.2012 se proškolilo 10 účastníků společnosti Exerion Precision Technology Olomouc s.r.o.

MS Word – pro mírně pokročilé

3. a 10.9.2012 proškoleno 10 účastníků firmy Meopta - optika, s.r.o.

4. a 11.9.2012 proškoleno 9 účastníků společnosti Meopta - optika, s.r.o.

5. a 12.9.2012 proškoleno 10 zaměstnanců firmy Meopta - optika, s.r.o.

6. a 13.9.2012 proškoleno 10 účastníků společnosti Meopta - optika, s.r.o.

7. a 14.9.2012 proškoleno 7 zaměstnanců společnosti Meopta - optika, s.r.o.

17. a 24.9.2012 proškoleno 10 účastníků společnosti Meopta - optika, s.r.o.

18. a 25.9.2012 proškoleno 10 zaměstnanců firmy Meopta - optika, s.r.o.

MS Word – pro pokročilé

19. a 26.9.2012 proškoleno 9 účastníků společnosti Meopta - optika, s.r.o.

MS Excel – pro mírně pokročilé

20. a 27.9.2012 proškoleno 10 účastníků společnosti Meopta - optika, s.r.o.

Realizační tým se sešel k pravidelné poradě.

V měsíci září 2012 byla podána oprava monitorovací zprávy č.4.

 

Srpen 2012

Byly realizovaný kurzy ve společnostech cílové skupiny:

Ekonomika pro neekonomy

dne 7. a 8.8.2012 se zúčastnilo 12 zaměstnanců firmy ELZACO spol. s r.o.

Zvládání námitek

dne 21. a 22.8.2012 se proškolilo 10 účastníků firmy HOPAX s.r.o.

Realizační tým se sešel k pravidelné poradě.

V měsíci srpnu 2012 byla podána MZ č. 4.

 

Červenec 2012

Byly realizovaný kurzy ve společnostech cílové skupiny:

Efektivní podávání zpětné vazby

dne 2.7.2012 se zúčastnilo 10 zaměstnanců firmy ELZACO spol. s r.o.

Realizační tým se sešel k pravidelné poradě.

Červen 2012

Realizační tým se sešel k pravidelné poradě. Proběhl třetí hodnotící meeting za účasti zástupců dodavatele vzdělávacích aktivit a projektového týmu.

Byly realizovaný kurzy ve společnostech cílové skupiny:

Asertivní jednání

19.-20.6.2012 školeno 7 účastníků firmy ZLKL, s.r.o.

Právní povědomí, ENVI

12.6.2012 proškoleno 6 účastníků společnosti HOPAX s.r.o., 2 účastníci firmy ZLKL, s.r.o. a 4 zaměstnanci firmy TOS Olomouc s.r.o.

V měsíci červenci 2012 byla schválena MZ č. 3.

 

Květen 2012

Byly realizovaný kurzy ve společnostech cílové skupiny:

Hodnocení zaměstnanců – hodnotící pohovory

17.5.2012 proškoleno 5 účastníků společnosti HOPAX s.r.o., 3 účastníci firmy ZLKL, s.r.o. a 3 zaměstnanci firmy TOS Olomouc s.r.o.

Realizační tým se sešel k pravidelné poradě.

Byla schválena žádost o přistoupení nových firem do cílové skupiny projektu. Projektu se nově od roku 2012 účastní firmy Meopta – optika, s.r.o., Elzaco s.r.o. a Stomix CZ s.r.o.

Byla podána oprava Monitorovací zprávy projektu č. 3.

Duben 2012

Byly realizovaný kurzy ve společnostech cílové skupiny:

Příprava a vedení obchodního jednání

24. – 25.4.2012 se zúčastnilo 12 zaměstnanců firmy HOPAX s.r.o.

Realizační tým se sešel k pravidelné poradě.

Byla podána žádost o podstatnou změnu projektu týkající se změny intenzity zapojení některých stávajících firem v projektu a přistoupení nových firem do projektu.

Byla podána Monitorovací zpráva projektu č. 3.

Březen 2012

Realizační tým se sešel k pravidelné poradě.

Byly realizovaný kurzy ve společnostech cílové skupiny:

Asertivní jednání

14.-15.3.2012 školeno 3 účastníci firmy TOS Olomouc s.r.o., 7 účastníků společnosti Exerion Precision Technology Olomouc s.r.o. a 1 účastník společnosti M.K.R. PLUS, spol. s r.o.

Byla schválena MPSV podstatná změna projektu týkající se změny popisu klíčových aktivit projektu.

Byla schválena Monitorovací zpráva projektu č. 2.

Únor 2012

Realizační tým se sešel k pravidelné poradě.

Byly realizovaný kurzy ve společnostech cílové skupiny:

Vzdělávání v IT

MS Word - pro pokročilé

22.-29.2.2012 školeno 10 zaměstnanců společnosti M.L.S. Holice, spol. s r.o.

Leden 2012

Realizační tým se sešel k pravidelné poradě.

Byly realizovaný kurzy ve společnostech cílové skupiny:

Vzdělávání Top a středního managementu

10.1.2012 Motivace zaměstnanců RP školeno 7 osob společnosti Exerion Precision Technology Olomouc s.r.o. a 3 zaměstnanci firmy OLMA a.s.

Prosinec 2011

Realizační tým se sešel k pravidelné poradě. Proběhl druhý hodnotící meeting za účasti zástupců dodavatele vzdělávacích služeb a projektového týmu.

Byly realizovaný kurzy ve společnostech cílové skupiny:

Vzdělávání TH pracovníků

Komunikace v obtížné situaci – první skupina a druhá skupina dne 5. a 6.12.2011 školeno 7 účastníků firmy ZLKL s.r.o. a 3 účastníci společnosti OLMA a.s.

Vzdělávání top a středního managementu

Leadership dne 12.-13.12.2011 proškoleno 6 účastníků společnosti Exerion Precision Technology Olomouc s.r.o. a 3 zaměnstnanci firmy TOS Olomouc s.r.o.

Vzdělávání v IT

MS Excel - pro mírně pokročilé

19.-20.12.2011 školeno 10 účastníků firmy OLMA a.s.

MS Excel - pro pokročilé

7. a 12.12.2011 proškoleno 10 účastníků společnosti M.L.S. Holice, spol. s r.o.

Listopad 2011

V rámci projektu proběhly jednání o přistoupení nových firem do projektu.

Byly realizovaný kurzy ve společnostech cílové skupiny:

Vzdělávání TH pracovníků

Prezentační dovednosti -21.-22.11-2011 školeno 7 účastníků firmy ZLKL s.r.o. a 3 účastníci společnosti OLMA a.s., Týmová spolupráce - 8.-9.11.2011 školeno 7 účastníků firmy ZLKL s.r.o., 4 účastníci společnosti TOS a.s. a 3 účastníci společnosti OLMA a.s.

Vzdělávání top a středního managementu

Time a stres management a pro další skupinu dne 28.-29.11.2011 bylo školeno 10 účastníků společnosti Exerion Precision Technology Olomouc s.r.o., Hodnocení zaměstnanců – hodnotící pohovory - dne 22.11.2011 proškoleno 10 účastníků společnosti Exerion Precision Technology Olomouc s.r.o.

Vzdělávání v IT

MS Excel - pro pokročilé

31.10. a 16.11.2011 školeno 10 účastníků firmy ZLKL, s.r.o., 2.-3.11.2011 školeno 11 účastníků firmy Exerion Precision Technology Olomouc s.r.o., 14.-15.11.2011 školeno 11 zaměstnanců firmy ZLKL, s.r.o., 22.-23.11.2011 proškoleno 10 účastníků společnosti HOPAX s.r.o. a 1 zaměstnanec firmy OLMA a.s.

MS Word - pro mírně pokročilé

21.-28.11.2011 proškoleno 10 účastníků společnosti M.L.S. Holice, spol. s r.o.

MS Word - pro pokročilé

29.-30.11.2011 školeno 10 zaměstnanců společnosti HOPAX s.r.o.

Říjen 2011

Ve společnostech zapojených do projektu byly realizovány kurzy:

Vzdělávání TH pracovníků

Vyjednávání a argumentace – 25.-26.10.2011 školeno 7 účastníků firmy ZLKL s.r.o. a 3 účastníci společnosti OLMA a.s., Komunikace v obtížné situaci - dne 18. a 26.10.2011 školeno 10 účastníci firmy HOPAX s.r.o.

Vzdělávání top a středního managementu

Time a stres management - dne 7. a 14.10.2011 byli proškoleni 3 účastníci firmy M.K.R. PLUS, spol. s r.o., 2 účastníci firmy HOPAX s.r.o. a 5 účastníků firmy ZLKL, s.r.o.

Právní povědomí, ENVI – dne 18.10.2011 se zúčastnili 3 zaměstnanci firmy Exerion Precision Technology Olomouc s.r.o., 3 účastníci ze společnosti M.K.R. PLUS, spol. s r.o. a 4 zaměstnanci společnosti OLMA a.s.

Vzdělávání pracovníků výroby – dělníci

Základy štíhlé výroby v denní praxi – školení bylo uskutečněno dne 11. a 18.10.2011 za účasti 12 zaměstnanců firmy HOPAX s.r.o.

Vzdělávání v IT

MS Excel - pro mírně pokročilé

11.-12.10.2011 školeno 10 zaměstnanců společnosti HOPAX s.r.o.

MS Excel - pro pokročilé

29.9. a 24.10.2011 školeno 10 zaměstnanců firmy Exerion Precision Technology Olomouc s.r.o., 7. a 14.10.2011 proškoleno 10 účastníků společnosti M.L.S. Holice, spol. s r. o.

MS Word - pro mírně pokročilé

3. a 13.10.2011 proškoleno 10 účastníků společnosti M.L.S. Holice, spol. s r. o., 5.-6.10.2011 školeno 10 zaměstnanců společnosti HOPAX s.r.o., 25.-26.10.2011 školeno 10 zaměstnanců společnosti HOPAX s.r.o.

Sešel se realizační tým projektu k pravidelné poradě.

Září 2011

Byly realizovaný kurzy ve firmách cílové skupiny:

Vzdělávání TH pracovníků

Lean management – 20.-21.9.2011 školeno 3 účastníci firmy HOPAX s.r.o., 4 účastníci společnosti TOS a.s. a 3 účastníci společnosti OLMA a.s.

Vzdělávání pracovníků výroby – dělníci

Základy štíhlé výroby v denní praxi – školeno bylo dne 6. a 14.9.2011 12 zaměstnanců firmy HOPAX s.r.o.

Vzdělávání v IT

MS Excel - pro mírně pokročilé

5.-6.9.2011 školeno 9 účastníků firmy OLMA a.s. a 1 zaměstnanec TOS Olomouc s.r.o., 12.-13.9.2011 školeno 10 účastníků firmy Exerion Precision Technology Olomouc s.r.o., 20.-21.9.2011 proškoleno 10 účastníků společnosti HOPAX s.r.o.

MS Word - pro pokročilé

26.-27.9.2011 proškoleno 10 zaměstnanců firmy ZLKL, s.r.o.

Sešel se realizační tým projektu k pravidelné poradě.

Srpen 2011

Díky letním prázdninám nebyla ve firmách naplánována a realizována školení. Realizační tým se sešel k pravidelné měsíční poradě.

Červenec 2011

Byly realizovaný kurzy ve firmách cílové skupiny:

Vzdělávání v IT

MS Excel - pro mírně pokročilé

7.-8.7.2011 školeno 10 účastníků firmy ZLKL, s.r.o.

Sešel se realizační tým projektu k pravidelné poradě a byla podána monitorovací zpráva č. 2 za 1. pololetí 2011 na MPSV.

Červen 2011

Sešel se realizační tým projektu k pravidelné poradě. Proběhl první hodnotící meeting za účasti zástupců dodavatele vzdělávacích služeb a projektového týmu.

Byly realizovaný kurzy ve firmách cílové skupiny:

Vzdělávání TH pracovníků

Komunikace v obtížné situaci dne 27. - 28. 6.2011 v sídle firmy Exerion Precision Technology Olomouc s.r.o za účasti 10 osob této společnosti, Vyjednávání a argumentace dne 22. - 23.6.2011 se zúčastnilo 11 osob firmy Exerion Precision Technology Olomouc s.r.o.

Vzdělávání top a středního managementu

dne 20. - 21.6.2011 ve školící místnosti firmy Exerion Precision Technology Olomouc s.r.o. za účasti osob ze společnosti Exerion Precision Technology Olomouc s.r.o. a M.L.S. Holice, spol. s r. o. v celkovém počtu 12 osob

Vzdělávání v IT

MS Excel - pro mírně pokročilé

15. - 16.6.2011 proběhl kurz v sídle společnosti ZLKL, s. r. o., kterého se zúčastnilo 10 zaměstnanců

MS Excel - pro mírně pokročilé

13. - 14.6.2011 školeno 10 osob firmy M.K.R. PLUS /M.K.R. +/, spol. s r.o.

Květen 2011

MPSV schválilo "Zprávu o zahájení projektu". Se zapojenými podniky byl domluven plán vzdělávání jejich zaměstnanců na další období. 

Duben 2011

V měsíci dubnu 2011 byl na základě výběrového řízení vybrán dodavatel vzdělávacích služeb, společnost TEMPO TRAININIG and CONSULTING a.s. Dne 28. 4. 2011 proběhlo na OHK Olomouc "Slavnostní zahájení vzdělávacích aktivit" projektu, kterého se zúčastnily všechny zapojené podniky.

Březen 2011

Na MPSV byla podaná "Zpráva o zahájení projektu". Dne 23.3.2011 se uskutečnilo se první informativní setkání se zapojenými členskými podniky. Dále bylo dne 25.3.2011 na stránkách http://www.esfcr.cz/zakazky/vzdelavani-clenu-ohk-olomouc zveřejněno výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb.

Únor 2011

Projektový tým vybral externí firmu, která provede výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb. Proběhla publicita projektu v podobě zřízení internetové stránky projektu a uveřejnění na www.esf.cz. Byl zahájen výběr dodavatele techniky potřebné k realizaci projektu.

Leden 2011

Projekt byl zahájen v řádném termínu 01.01.2011 dle Rozhodnutím o poskytnutí dotace. Proběhlo jmenování realizačního týmu projektu, který byl obeznámen s kompetencemi pracovní náplní. Byly uzavřeny pracovněprávní vztahy se členy realizačního týmu.

Partneři

 • TOSA Marketing
 • Advokátní kancelář Mgr. Jiří Zrník
 • Olomouc.cz
 • Rency
 • Rozhodčí soud
 • KD Transport
 • Český rozhlas Olomouc
 • Flora Olomouc