Etický kodex HKOL

Členové hospodářské komory mají možnost připojit se svým podpisem k Etickému kodexu člena Hospodářské komory České republiky, jehož znění je uvedeno níže.

Člen hospodářské komory je na základě podpisu etického kodexu oprávněn užívat logo člena pro svoji prezentaci při všech činnostech svého podnikání. To znamená, že logo může umístit na dopisní papíry, na prospekty, letáky i reklamní předměty ke svému názvu, na vývěsní štíty se jménem firmy, na výstavách.

Logo lze používat v souladu s platným grafickým manuálem, který je k dispozici na OHK Olomouc.

Pokud se chcete za svou firmu k Etickému kodexu člena Hospodářské komory České republiky připojit, vyplňte niže uvedený Eticky kodex a doručte ho na OHK Olomouc, Opletalova 1, 772 00 Olomouc.

Zde ke stažení: Etický kodex

Partneři

  • TOSA Marketing
  • Advokátní kancelář Mgr. Jiří Zrník
  • Olomouc.cz
  • Rency
  • Rozhodčí soud
  • KD Transport
  • Český rozhlas Olomouc
  • Flora Olomouc