Certifikáty o původu zboží

Prokázání země původu zboží je základním předpokladem pro přiznání jakéhokoli celního zvýhodnění. Podle toho z jaké země zboží pochází, případně jakým způsobem byl původ zboží prokázán, se určuje nárok na příslušnou celní sazbu. Hospodářská komora potvrzuje certifikát o původu zboží (formulář Evropského společenství).

V případě, že zboží, které se vyváží z ČR, není českého původu, je možno na základě prohlášení a doložení dané skutečnosti (certifikátem o původu vystaveným v zemi původu, re-exportním certifikátem, JSD s potvrzením celnice o proclení dovezeného zboží nebo faktury s prohlášením o původu) potvrdit i cizí původ zboží. Dále jsou potvrzovány i obchodní faktury, dopravní faktury, inspekční certifikáty, důležité dopisy, obchodní smlouvy a další dokumenty, které jsou potřebné při uskutečňování zahraničního obchodu. Tyto doklady musí být v originále a vystavené v ČR.  Akceptujeme legalizované kopie z Czech POINTu i od notářů. Neověřujeme doklady právní povahy – výpisy z obchodního rejstříku, živnostenské listy, koncesní listiny apod., doklady s potvrzením pravosti podpisu od notáře, doklady s razítkem soudů, tlumočníky (přísluší Ministerstvu spravedlnosti ČR).

Konzulární legalizace dokladů na cizích zastupitelských úřadech v Praze zajišťuje HK ČR v Praze: HK ČR, Freyova 27, 190 00 PRAHA 9, tel.: 224096111. Tato služba je pro mimopražské firmy zajišťována i poštovním stykem.

Cena produktu je od 320,- Kč dle platného ceníku.

Doklady s sebou při každém podání:

 1. je-li předkladatel dokumentů vývozce, předloží ověřený výpis z OR ne starší 3 měsíců nebo ŽL.
 2. není-li předkladatel dokumentů i vývozce, předloží ověřený výpis z OR ne starší 3 měsíců nebo ŽL jak předkladatele, tak i vývozce.
 3. plnou moc podepsanou statutárním zástupcem firmy (platí pro podpisy na žádosti o vystavení certifikátu - růžový formulář - v případě, že není podepsaná statutárním zástupcem podle výpisu z OR).  

Ke stažení:

 

Partneři

 • TOSA Marketing
 • Advokátní kancelář Mgr. Jiří Zrník
 • Olomouc.cz
 • Rency
 • Rozhodčí soud
 • KD Transport
 • Český rozhlas Olomouc
 • Flora Olomouc