BusinessPoint

 

Hlavním záměrem projektu je rozvinout již fungující informační a poradenskou činnost, kterou hospodářské komory působící v kraji poskytují všem zájemcům o oblast podnikání. V tomto ohledu projekt volně navazuje na projekt Informační místa pro podnikatele.

V rámci projektu BusinessPoint bude s podporou Olomouckého kraje byla vytvořena informační, konzultační a poradenská síť prostřednictvím fungující sítě hospodářských komor v Olomouckém kraji – Krajské hospodářské komory Olomouckého kraje, OHK Jeseník, OHK Olomouc, OHK Prostějov, OHK Přerov a OHK Šumperk.

Při sídlech jednotlivých komor fungují kontaktní místa projektu, kde zájemci mohou bezplatně získat informace potřebné pro své podnikání – informace jsou poskytovány v případě jednodušších dotazů přímo, v případě složitějších dotazů bude odpověď zpracována odborníky v dané oblasti a zaslána písemně. Přitom bude využito letité zkušenosti hospodářských komor v této oblasti, podpořené i databází znalostí celé sítě Hospodářské komory ČR a jejích oborových informačních míst. Pro zájemce to znamená možnost rychle získat i relativně sofistikované informace pro své podnikání.
O informace může žádat v zásadě kdokoli, cílovou skupinou jsou však prioritně malí a střední podnikatelé a zájemci o podnikání se sídlem na území Olomouckého kraje.

Kromě obecné informační podpory zejména malého a středního podnikání je projekt zaměřen i na podporu exportních aktivit v kraji a na podporu inovací výrobků a služeb. Součástí projektu, jehož jednotlivé aktivity se rozběhly již v první polovině roku, jsou dále semináře a vzdělávací akce, tematicky vztažené k cíli projektu. Tím je podpořit podnikání, export a inovace v Olomouckém kraji nabídkou potřebných informací a vzdělání. 

Partneři

  • TOSA Marketing
  • Advokátní kancelář Mgr. Jiří Zrník
  • Olomouc.cz
  • Rency
  • Rozhodčí soud
  • KD Transport
  • Český rozhlas Olomouc
  • Flora Olomouc