Hrozba nebo příležitost - přiblížil se trest smrti právnických osob?

Hrozba nebo příležitost - přiblížil se trest smrti právnických osob?

Zprávy

Olomouc, 21. března 2017 – Bývalý ministr vnitra Mgr. MUDr. Ivan Langer prezentoval novelu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Tato novela přinesla zásadní změny pro každou firmu - zvýšila se totiž hrozba postihu v podobě nárůstu počtu přičitatelných trestných činů právnické osobě.

Okresní hospodářská komora Olomouc ve spolupráci s Advokátní kanceláří Pečený, Fučík, Langer připravila seminář k novele zákona č. 183/2016 Sb. Advokát Ivan Langer představil novelu zákona, která nabyla účinnosti 1. 12. loňského roku a přinesla zásadní změny pro každou firmu – dramaticky se zvyšuje počet trestných činů, které mohou být přičitatelné právnické osobě, a ta za ně může být postižena.

„Novela zákona přesněji specifikuje otázku přičitatelnosti trestného činu a osob, které svým jednáním mohou způsobit trestní odpovědnost své firmy. Protiprávní čin může být spáchán osobou, kterou novela definuje jako členy statutárních orgánů, osoby ve vedoucím postavení právnické osoby nebo i samostatné zaměstnance, kteří plní úkoly, které jim byly uloženy nadřízenými nebo jejichž protiprávní chování bylo zapříčiněno absencí přesně stanovených pravidel fungování firmy“ varuje Ivan Langer.

Na semináři byly také zmíněny možné sankce a tresty, případně postup v trestním řízení. Důležitá je také možnost liberace - vyvinění právnické osoby v případě zavedení firemních opatření v podobě efektivního Criminal compliance programu. O tom, že jde o aktuální téma s nejistou budoucností, svědčila také následná diskuze účastníků semináře ohledně témat týkajících se pracovního práva, ochrany osobních údajů a trestní odpovědnosti právnických osob.

Partneři

  • TOSA Marketing
  • Advokátní kancelář Mgr. Jiří Zrník
  • Olomouc.cz
  • Rency
  • Rozhodčí soud
  • KD Transport
  • Český rozhlas Olomouc
  • Flora Olomouc