Setkání zástupců podnikatelů a firem s vedením města Litovel a OHK Olomouc

Setkání zástupců podnikatelů a firem s vedením města Litovel a OHK Olomouc

Akce

Zveme Vás na setkání zástupců podnikatelů a firem s vedením města Litovel a Okresní hospodářskou komorou Olomouc.

Na programu bude představení činnosti Okresní hospodářské komory Olomouc, představení plánů města Litovle ve vazbě na podnikatelské prostředí, diskuze nad aktuálními tématy a možnostmi vzájemné spolupráce. Pro zájemce bude také připravena možnost exkurze ve firmě Hopax s. r. o.

Datum konání:  úterý 25. 4. 2017 od 10.00 hod

Místo konání: Hopax s. r. o. , Nádražní 106, Červenka

Hosté:

• Ing. Zdenek Potužák, starosta města Litovel

• PhDr. Radim Kašpar, ředitel Okresní hospodářské komory

Program:

Představení činnosti Okresní hospodářské komory Olomouc.

Představení plánů města Litovel ve vazbě na podnikatelské prostředí.

 Diskuze nad aktuálními tématy a možnostmi vzájemné pomoci a spolupráce.

1. Nevyužívané nemovitosti ve vlastnictví města a nevyužívané nemovitosti

v cizím vlastnictví.

2. Prezentace zúčastněných firem

- záměry a rozvoj

- náměty ke zlepšení spolupráce.

3. Podpora v kulturních a sportovních akcích.

4. Informace o aktualizaci Územního plánu Litovel.

5. Různé, diskuse, možnost společných projektů.

 

www.hkol.czwww.litovel.eu

Potvrzení účasti - sekretariat@mestolitovel.cz

Partneři

  • TOSA Marketing
  • Advokátní kancelář Mgr. Jiří Zrník
  • Olomouc.cz
  • Rency
  • Rozhodčí soud
  • KD Transport
  • Český rozhlas Olomouc
  • Flora Olomouc