Majetkové a doménové spory

Majetkové a doménové spory

Akce

Ve spolupráci s ELSA Olomouc jsme pro Vás připravili přednášku na téma Majetkové a doménové spory.

Právě např. v případě doménových sporů v současné právní úpravě chybí právní předpis, který by internetovou doménu výslovně upravoval, anebo řešil její právní ochranu. Z tohoto důvodu je v této oblasti třeba postupovat dle obecné právní úpravy a průřezově vybrat právní instituty, které lze v oblasti internetových domén využít. Jedná se zejména o instituty sloužící k ochraně hospodářské soutěže, ochranných známek nebo osobnostních práv. Zde je právě možné se inspirovat konstantní rozhodovací praxí kvalifikovaných rozhodců Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky.

Přijďte si přednášku na tuto problematiku poslechnout 13. 4. od 13.00 v Rotundě na budově A PF UP.
Hostem této přednášky je Mgr. Ing. Tomáš Sýkora, člen předsednictva Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře a Agrární komoře České republiky.

Přihlašujte se do 10. 4. na e-mail info@hkol.cz nebo na tel. 585 225 231

Budeme se na Vás těšit.

Partneři

  • TOSA Marketing
  • Advokátní kancelář Mgr. Jiří Zrník
  • Olomouc.cz
  • Rency
  • Rozhodčí soud
  • KD Transport
  • Český rozhlas Olomouc
  • Flora Olomouc