Hrozba nebo příležitost - trestní odpovědnost právnických osob

Hrozba nebo příležitost - trestní odpovědnost právnických osob

Akce

Zveme Vás na seminář k novele zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (zák. č. 183/2016 Sb.), která nabyla účinnosti 1. 12. loňského roku a přinesla zásadní změny pro každou firmu.

 Hosté: 

• MUDr. Mgr. Ivan LANGER (Ivan Langer)
• Mgr. Vanda BROMOVÁ

Témata semináře:

• Zvýšení hrozby postihu v podobě nárůstu počtu přičitatelných trestných činů právnické osobě.

• Nové vymezení přičitatelnosti trestného činu a osob, které svým jednáním mohou způsobit trestní odpovědnost firmy.

• Možné sankce - tresty, které mohou být právnickým osobám uloženy.

• Možnost liberace - vyviněni právnické osoby v případě zavedení firemnich opatření v podobě compliance programu.

• Základní principy a předpoklady efektivního Criminal compliance programu.

To jsou základní informace, které můžete získat na semináři, pořádaném Okresní Hospodářskou komorou Olomouc ve spolupráci s Advokátní kanceláři Pečený - Fučík - Langer (
Advokátní Kancelář Pečený, Fučík, Langer).

Datum konání: 21. března
Čas konání: od 9:00 hod.


Přihlašování: info@hkol.cz do 17. 3. 2017 nebo na tel. čísle 585 225 231

Podrobnosti k semináři naleznete také na našem facebooku.

Partneři

  • TOSA Marketing
  • Advokátní kancelář Mgr. Jiří Zrník
  • Olomouc.cz
  • Rency
  • Rozhodčí soud
  • KD Transport
  • Český rozhlas Olomouc
  • Flora Olomouc